J.A. ACCOUNTING   KÖNYVELŐIRODA

Könyvelés egyszerűen, gyorsan, áttekinthetően!
Lépjen velünk kapcsolatba

Rólam

Közgazdász diplomával rendelkező mérlegképes könyvelő, adótanácsadó vagyok, több mint 10 éves szakmai múlttal. Saját vállalkozás építése mellett nagyobb szervezet gazdasági igazgatójaként és ügyvezetőjeként is szereztem tapasztalatot.

Úgy gondolom, hogy a mai versengő világban akkor lehet valaki jó vállalkozó és csak úgy nyújthat versenyképes szolgáltatást, ha elsődleges céljának az ügyfél elégedettségét tekinti.

A könyvviteli szolgáltatások nyelvére lefordítva ezért a hatályos adózási és számviteli jogszabályok betartása mellett az optimális megoldások felkutatását és az ügyfelek érthető tájékoztatását tartom a legfontosabbnak.

Az ügyfél és könyvelője között bizalmi kapcsolat kell, hogy kialakuljon, hiszen fontos információk birtokába jut, ezért komoly jelentősége van a megfelelő könyvelő kiválasztásának.

SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVELÉS

Teljes körű könyvelés egyéni vállalkozók, cégek részére

PÉNZÜGY

teljes körű pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása, minden, ami a vállalkozás életében a pénzügyi és könyvelési területéhez tartozik
pl.: online számlakezelés, bizonylatok nyilvántartása, banki ügyintézés, pénztárnapló vezetése, egyéb munkaügyi feladatok.

ADÓÜGYEK

Bérszámfejtés, adóoptimalizálás, tanácsadás, szabályzatok elkészítése

ÁRAK

Teljes körű pénzügyi és könyvviteli szolgáltatás esetén egyénre szabott ár érvényes,
mely a kért szolgáltatáscsomagtól függ

Egyéni
vállalkozók / KATA-s egyéni vállalkozók

8.000 Ft/hó -tól

Cégek,
kettős könyvvezetésű gazdasági társaságok

20.000 Ft/hó -tól

Bérszámfejtés

2 500 Ft/fő

Tanácsadás

15.000 Ft/óra

Szabályzatok elkészítése

20.000 Ft/szabályzattól

Iratminták

Töltse le az önnek szükséges nyomtatványokat

Egyenlegközlő Letöltés
Teljesítés igazolás minta Letöltés
Szerződésminta Letöltés
Személyi adatlap Letöltés
Szigorú számadású nyomtatványok Letöltés
Fizetési felszólítás Letöltés
Kiküldetési rendelvény Letöltés

Aktuális

Kapcsolt vállalkozások a Kisadózók esetében

2021-ben jelentősen szigorodnak a KATA adózás szabályai, melyben erősen érintett a kapcsolt vállalkozói viszony is. Amennyiben olyan belföldi kifizetőtől (vállalkozás, egyéb szervezet) szerez bevételt a vállalkozás, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, akkor már az első forinttól 40 %-os mértékű adót kell fizetni. Fontos, hogy a 40 %-os adófizetés nem a KATÁST, hanem a számlabefogadó kapcsolt vállalkozást terheli (ha az belföldi).

Ezt az adót mindig a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig kell bevallania és megfizetnie a kifizetőnek.

Kapcsolt vállalkozásokról elsősorban akkor beszélhetünk, ha a vállalkozások egy tulajdonosi körhöz tartoznak, vagy egymásra valamilyen egyéb módon többségi befolyást gyakorolnak.

Két vállalkozást akkor is kapcsolt vállalatnak kell tekinteni, amennyiben az ügyvezetésük azonos.

Kapcsoltságnál a Ptk. szerinti közeli hozzátartozókat úgy kell nézni, mintha ők egy személy lennének. A testvér és a szülő-gyerek ilyen, a házastárs is. Ám ha időközben elváltak, akkor már nem kapcsolt felek.

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Példa: ha egy férj és egy feleség is önállóan rendelkezik egy-egy vállalkozással, és nincs közöttük semmilyen tulajdoni átfedés, az általuk tulajdonolt vállalkozások akkor is kapcsolt vállalatok lesznek, hiszen közeli hozzátartozónak minősülnek.

Tehát mielőtt családon belül elkezdünk számlázni egyik cégből a másikba, érdemes könyvelővel egyeztetni, milyen adóvonzata is lehet ennek.

Jövőre 260.000 Ft is lehet a garantált bérminimum összege

A legfrissebb információk szerint januártól a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig várhatóan 260 ezer forintra emelkedik.

A bérköltségek mérséklése érdekében a kormány 4 százalékos szociális hozzájárulási adócsökkentést javasol, és megfontolja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felvetését, hogy a kis- és közepes vállalkozásoknak jövőre is a helyi iparűzési adó felét kelljen csak befizetniük.

A magyar minimálbér a gazdaság fejlettségéhez viszonyítva és vásárlóerejét nézve is alacsony. A keresők 8 százalékának bejelentett jövedelme a minimálbérnek megfelelő, így a minimálbér és a garantált bérminimum 20 százalékos emelése együttesen már 2-2,5 millió embert érint majd.

A 2022-es minimálbér összegéről jó esetben január elejéig döntés születik, bár az idei évben csak február elejétől léptek életbe az emelt bérösszegek a tárgyalások elhúzódása miatt.

Meghosszabbodik a Számviteli Beszámolók
benyújtási határideje

ennek megfelelően a beszámolók elkészítési határidejéhez igazodva a bevallási határidő a társasági adó, az innovációs járulék, az energiaellátók jövedelemadója
és a kisvállalati adó esetében 2020. szeptember 30.

Kapcsolódó nyomtatványok:

  • a társasági adóalanyok esetén a 1929 jelű,
  • a kisvállalati adóalanyok esetén a 19KIVA jelű bevallás.

Az adózók természetesen dönthetnek úgy is, hogy az érintett bevallásukat annak „eredeti” határidejéig nyújtják be, és nem élnek a meghosszabbított számviteli és adózási határidő lehetőségével.

Az éves adó befizetésének határideje: A felsorolt adónemekben a
2019-re megfizetett adóelőlegek és az éves fizetendő adó különbözetét.

  • amennyiben az befizetendő összeg, elegendő szeptember 30-áig teljesíteni,
  • amennyiben az visszaigényelhető összeg, azt a bevallás
    beérkezésének napjától, de legkorábban az adózás rendjéről szóló törvény által az adóbefizetésre előírt eredeti esedékességtől számított 30 napon belül utalja ki a NAV.  

A visszaigénylő pozícióban lévő adózóknak tehát célszerű a bevallást minél korábban benyújtaniuk.

Adóelőlegek bevallása és befizetése


A társasági adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója éves elszámoló bevallásával egyidejűleg megállapítandó, előremutató (általános esetben a 2020. júliustól 2021. júniusig terjedő időszakra szóló) adóelőlegek bevallása az említett éves elszámoló bevallásokon szeptember 30-áig történik.

A Korm. rendelet szerint az adózók a 2020. július és szeptember közötti időszakban esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségüknek az utolsó rendelkezésre álló bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapján, azonos összegben és ütemezésben tesznek eleget.

Így például egy folyamatosan működő, havi adóelőleg-fizetésre kötelezett adózó a 2020. július-szeptember havi adóelőlegeket a 1829 bevallásban megállapított, 2020. első félévében bevallott adóelőlegek összegével azonos összegben fizeti meg az érintett hónapok 20. napjáig.

Kapcsolat

Központi iroda a XIV. Hősök terén,
Iroda a XVI. kerületben, Bóbitás út. 52 szám alatt.
(előzetes telefonos egyeztetés szükséges)
Telefon: + 36 20 350 9170
E-mail cím: konyveles@ja-konyveles.eu